Kommentarer lukket til It-support på genbrugsstationen

It-support på genbrugsstationen

2015
02.06

Onsdag var IT-Support ude på Glostrup Genbrugsstation som ligger på Paul Bergsøes vej. Vi var ude og spørge ind om affaldssorterting og de problemer der opstår på genbrugspladsen.

WP_20150204_005

Vi fik en rundvisning af en renovationsmedarbejder der hed Asger som viste alle containerne og de ting der skulle og de ting som ikke skulle i, men som folk puttede I alligevel. Det var ting som porcelæn i glasaffaldet og hvis der kom porcelæn med på det sted hvor glasset bliver smeltet kunne det ødelægge en hel produktion som koster ca. 50.000 kr.

 IMG_20150204_111726  IMG_20150204_112216

 

Vi fik også fortalt at fra ca. to ton bundkort fra computere kan man udvinde guld I en mængde der svarer til en guldbar som koster ca. 320.000 kr. På genbrugsstationen leveres der også farligt affald såsom husholdningskemi, malingsrester, asbest og eternit. Det der sker med kemien er at det bliver kørt på kommunekemi I Nyborg hvor det bliver behandlet og brændt ved en temperatur så høj så, at alle de kemiske forbindelser bliver brudt.

WP_20150204_003

Alt i alt var det en god tur og Asger var super god til at forklare alle de ting og problematikker der kommer på en genbrugsstation.

 

Helt klart har det været ugens højdepunkt og det bedste der er sket i ugens forløb.

Share
Kommentarer lukket til Marcus og Emre tager skraldet!

Marcus og Emre tager skraldet!

2015
02.05

Marcus og Emre fra Ejendomsservice tog affaldspulsen på værkstederne denne solskinsrige torsdag formiddag i Innovationsugen.  Her skal I bare se hvordan det gik:

20150205_092840 20150205_092904 20150205_093018 Ejendom 20150205_093043 20150205_093116Ejendom Grafisk Kantine Paedagog Smed Spil - Andre Spil Træ - Danni TræUdstilling

Butikken: “Vi har arbejdet med mode-skrald”

Træ: “Vi har tænkt os at lave et rulleskab til køkkenet med sorteringsskuffer”

Smed: Villum og smedene har set på ungeboliger i Glostrup og deres mulighed  for at sortere skrald.

Ejendom: “Vi har været på besøg på genbrugsstationen i Glostrup og Tobias og David er gået i tegnestue for at tegne deres ideer”

Køkkenet: “Uden mad od drikke, duer helten ikke!”

Pædagog: Der klippes og klistres med genbrugsmaterialer og skrald til et skraldespil

Grafisk: “Vi laver spil til børn ud af skrald”

Spil: På spilværkstedet lægger de den sidste hånd på spillet “JunkCraft”

 

Share
Kommentarer lukket til Sproglige forskelle

Sproglige forskelle

2015
01.17

Er du også en af dem, der kæmper med dansk og matematik?
Så er det ikke så mærkeligt!

Her kan du se hvordan tallet 97 siges på forskellige sprog
– og hvor let eller svært det er:

97

Share
Kommentarer lukket til Juleafslutning

Juleafslutning

2014
12.18

To dage efter Nytårsaften…

 

Playliste til juleafslutningen 2014

Share
Kommentarer lukket til God jul?

God jul?

2014
12.17

Lad det være sagt med det samme: julen er hjerternes fest!

Vinterkulden vil nok friste mange til indendørs hygge, men husker du at være artig over for søskende, forældre og andet godtfolk?  Måske vil billedet her give lidt inspiration til at finde de bedste sider frem i dig i julen!

Julemand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De allervæmmeligste hilsener
fra Den gamle Redacteur

Share
Kommentarer lukket til League Of Legend – The Grand Finale!

League Of Legend – The Grand Finale!

2014
10.20

League_of_legends_logo_transparent

6778_league_of_legends_hd_wallpapersEr du til slige sager?
Så klik på billedet – og magien begynder!

Share
Kommentarer lukket til Wifi på skoler – gode råd!

Wifi på skoler – gode råd!

2014
10.19

It-support har modtaget en videoguide til hvordan du bedst sikrer dig på et trådløst netværk fx på en skole. Se den her!

solutio

Share
Kommentarer lukket til Referat fra deltagerrådsmøde d. 1. september 2014

Referat fra deltagerrådsmøde d. 1. september 2014

2014
09.01
Tilstede: Meté, Mathias, Sascha, Virpreet og Emil (fra grafisk, medie, sosu/pæd og support)
Torben gennemgik hvordan beslutninger på skolen foregår, og hvad deltagerrådets arbejde går ud på.
Introforløb:
Alle følte sig godt modtaget på skolen, også dem der er startet efter introdagene. Der er en god og rar stemning eleverne imellem.
 
Introtur:
Der blev spurgt om alkohol og vandpibe, – Torben sagde nej til begge dele.
Der er tidligere prøvet ture med alkohol, og det gav for mange problemer.
Begrænset mængde lagde bare op til at starte en fest, som så skulle stoppe inden det blev rigtig sjovt, så det var heller ikke en god idé.
Har man lyst til at feste med dem man møder på introturen, så er der jo lang weekend bagefter til at finde ud af det.
Vandpibe lægger op til hyggesamvær om piben, – det er imod skolens rygepolitik, som går ud på at begrænse rygning mest muligt.
 
Pauserum:
Meté tilbyder at grafisk kommer med forslag til et mere hyggeligt pauserum på 1. sal.
 
Frokostordningen:
Blev som altid diskuteret, da der er stor forskel på hvad folk mener er den bedste mad, og hvor krydret det skal være.
Køkkenet modtager gerne forslag til menuen fra værkstederne, de skal nok sørge for en varieret menu.
 
Kommende arrangementer:
Deltagerrådet vil blive inddraget i planlægningen af fællesarrangementer og får mulighed for at komme med forslag til f.eks. valgfag eller andre fællesaktiviteter, så det er vigtigt at mange værksteder er repræsenteret.
Der holdes møde en gang om måneden.
Share
Kommentarer lukket til Referat fra deltagerrådsmøde d. 5. maj 2014

Referat fra deltagerrådsmøde d. 5. maj 2014

2014
05.06
Deltagere: Razan, Sebastian, Mikkel, Ali, Anders, Daud, Seline, Mads, Maja, Frederik, Saim, Mickey og Martin – alle værksteder var hermed repræsenteret, for første gang i år. 

Evaluering af fællesarrangementer
          1. maj: God dag, men for lidt variation i workshops og uinteressant film – enkelte syntes at Torben snakkede for længe om morgenen (og i øvrigt også på mandagsmøderne). Man lærte noget nyt.
 
          Gallafest: God fest, men det ville have været bedre med en rigtig DJ eller levende musik. Vi talte om hvorfor det var tvunget at deltage, men der var flertal for at det var en god idé. Måske ville kun omkring halvdelen komme hvis det var et åbent tilbud, og det ville være ærgerligt. Enkelte har slet ikke lyst til at komme, men for langt de fleste er det en god oplevelse – selv om det er tvunget.
Bordfordelingen skal være en kombination af at sidde sammen med nogle af dem man går på værksted med, blandet med et eller to andre værksteder. Nogle syntes at drikkevarerne var for dyre.
 
Kommende arrangementer
          Der blev fortalt lidt om Fagenes Fest og Atletikdag
 
Undervisningsmiljø
          Der er lavet spørgeskemaundersøgelse som skal tælles op, resultaterne gennemgås på næste møde.
 
Fredagsmotion
          De fleste ønskede at fredagsmotion blev genindført. Vi stoppede med det ved årsskiftet efter for meget brok med fravær, glemt tøj, skoballade mv. Der er mulighed for at værkstederne selv arrangerer motion, men det er ikke alle der gør det. Vi vil tage det op til vurdering efter sommerferien, mange fredage frem mod sommerferien er fridage eller optaget af andre ting.
 
Frokostordningen
          Der blev spurgt om det kunne være frivilligt, Torben sagde nej, og fortalte hvorfor vi havde besluttet at alle skulle være med.
 
Toiletter ved omklædningsrum i kælderen
          Der blev klaget over mangel på privatliv, da toiletterne er meget små, og kun har halve skillevægge imellem. Mange bryder sig derfor ikke om at bruge dem. Det blev foreslået at nedlægge det ene, og bygge nogle ordentlige vægge. Torben lover at se nærmere på om det er muligt, men lovede ikke hvornår det evt. kunne laves om.
Share
Kommentarer lukket til Deltagerrådsmødet d. 7/4 2014 – referat

Deltagerrådsmødet d. 7/4 2014 – referat

2014
04.09
Tilstede: Hamdi – ejendom, Dean – medie, Bedram – idræt, Mads – smed, Emanuel – pc-support og Meté – grafisk.
Afbud: køkken og sosu-pæd.

Pauseregler og rygning
Der blev diskuteret forholdet mellem behovet for pauser og behovet for arbejdsro. Flere har problemer med at koncentrere sig i næsten 2 timer uden mulighed for pause – derfor snyder man sig til en ”tissepause”. Forslag om flere kortere pauser i stedet, problem: afbrud i arbejdet, og lang tid om at få samling igen.
Deltagerrådet foreslår at nuværende pauser bibeholdes, og lærerne individuelt vurderer elevernes behov for ekstra ”luft” ind imellem, – såfremt det kan fungere uden gene for andre.
 
Bordtennisrummet (og bats og bolde) bliver hærget for meget
Deltagerrådet foreslår at et værksted styrer udlån af bats og bolde mod pant. Ødelagt udstyr betales med indkøbsprisen. Værkstedsbutikken vil blive spurgt om opgaven, da idræt ofte er ude om formiddagen når rummet bruges.
Det foreslås også at idræt ordner rummet dagligt, ved at rydde op og feje, i stedet for kun én gang om ugen.
Der bliver vasket gulv i weekenden. Glas, kopper og flasker skal altså fjernes af dem der har brugt dem, – så snart lokalet forlades.
 
Rengøring af toiletter
Der er sommetider meget svinsk på toiletterne. Det har været debatteret på Facebook, og nogen mener at det kan sosu-pæd da bare gøre rent. Den holdning har fået andre til at foreslå, at toiletrengøringen går på skift mellem værkstederne. Torben bringer det videre til lærerne.
 
Fællesarrangementer
Deltagerrådet foreslår at seksualundervisning droppes, det er gentagelse af arrangementer fra folkeskolen, og de fleste havde oplevet det indtil flere gange. Det gælder også kondomkampagnerne.
Det foreslås derimod at Sikker Trafik fortsættes, – det er rigtig godt og vedkommende.
 
Undervisningsmiljøvurdering
Tidligere skema blev gennemgået. Der blev foreslået en enkelt tilføjelse, ellers mener deltagerrådet at det er et godt og nemt forståeligt spørgeskema. UVM bliver gennemført en gang efter påskeferien.
Share